The Nāmāhoe Unveiled at Kalapaki

By Léo Azambuja The crew of Nāmāhoe lands at Kalapaki Nā Kalai Waʻa o Kauaʻi, or The Canoe Builders of Kaua‘i, was founded [...]