Hawai‘i Wisdom — August 2015

E lauhoe mai na wa‘a; i ke ka, i ka [...]